هفدهمین نمایشگاه صنعت تهران

امسال نیز با کمال مسرّت مقدم شما را در نمایشگاه صنعت تهران گرامی می داریم.

14 تا 17 مهر 1396

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

10صبح تا 16

پاویون آلمان/ سالن 5B

غرفه ی شرکت DIATEST سازنده ی انواع ابزار های اندازه گیری ابعادی

#IInex_2017